YRKESSTOLTHET SEDAN 1972

 

Oy Skandia Lattia-Golv AB

Golvläggning och renovering lätt och behändigt i Vasa med omnejd

Oy Skandia Lattia-Golv Ab har ända sedan grundandet specialiserat sig på golvläggning och renovering med olika ytmaterial. Vår ambition är att skapa durabla konstruktioner för hållbara, kvalitativa och användarvänliga golv- och väggytor i dagens inredning.

Kundens belåtenhet med servicen är vår stolthet!

Vi erbjuder heltäckande golvläggningsservice med olika material från plastmatta till laminat och parkett. Ett värdefullt trägolv kan ofta slipas nästan till nyskick med professionella metoder.

Vi erbjuder även badrums- och bostadsrenoveringar utförda uteslutande med erkända och pålitliga märkesprodukter. Våra montörer har godkända våtrumscertifikat från VTT. Vi utför även asbestkartläggning.

GOLV- OCH RENOVERINGSPROFFS I VASA MED OMNEJD

Vi har vårt lager och kontor i Sunnanvik på Parallellvägen. Våra kunder är både större och mindre byggnadsföretag samt privatkunder i allmänhet.

Ta gärna kontakt så får vi diskutera om Ditt projekt!

TA KONTAKT »

KOM IHÅG HUSHÅLLSAVDRAGET!

Man har rätt till hushållsavdrag även för byggnads- och renoveringsjobb som görs i hemmet. Hushållsavdraget är personligt och idag 40% av arbetsandelen med ett tak på 2250 euro, dvs 4500 euro tillsammans för makar. Självrisken är 100 euro. Mer information på Hushållsavdrag - skatt.fi!

    

Följ oss